Dawna wieś Wolica

Wolica to dawna wieś, która była położona na pograniczu dzisiejszego Wilanowa i Ursynowa, tuż i na skarpie warszawskiej.

Wolica powstała prawdopodobnie w XIV wieku. Jej nazwa wskazuje, że została założona w celu ściągnięcia tam osadników ze zwolnieniem na pewien czas od świadczeń.W XV wieku Wolica była wsią szlachecką, położoną przy trakcie prowadzącym do Czerska (jego fragment stanowi obecna ul. Nowoursynowska). W 1528 liczyła 5 łanów (około 85 ha) i należała do rodu Wierzbowów. Na przełomie XVIi XVII wieku liczyła 4,5 łanów (około 76 ha) i należała do Służewskich i Dąbrowskich.


Wieś szlachecka Wolica Służewska w 1580 znajdowała się w powiecie warszawskim ziemi warszawskiej województwa mazowieckiego.
W 1730 część Wolicy, która należała do F. Bogusławskiego, zakupiła Zofia z Sieniawskich Denhoffowa i włączyła Wolicę do dóbr wilanowskich.
W 1775 na terenie Wolicy znajdowało się 15 domów, a 52 lata później – w 1827 – było ich 13. W 1827 Wolica liczyła 177 mieszkańców.

W 1864 uwłaszczono 30 gospodarstw rolnych, które zajmowały około 178 ha, a całą wieś, podobnie jak inne tereny dzisiejszego Ursynowa, włączono do gminy Wilanów. W 1905 Wolica liczyła 34 domy i 478 mieszkańców, zaś siedem lat później – w 1912 – 481 mieszkańców i 180 ha ziemi dworskiej (właścicielami byli Braniccy) i tyleż samo ziemi chłopskiej. W 1921 Wolica liczyła 40 domów i 336 mieszkańców.


W 1864 podobnie jak okoliczne tereny, wieś została uwłaszczona i włączona do gminy Wilanów. W okresie międzywojennym było tu ok. 180 ha ziemi dworskiej i zabudowania folwarczne. Po przyłączeniu w 1951 terenów obecnego Ursynowa do Warszawy, właścicielem części gruntów (w 1956) stała się Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
W latach 70. i 80., oraz na początku 90. na terenach należących do Wolicy, zaczęły powstawać nowe osiedla mieszkaniowe tzw. Wysokiego Ursynowa. Również pośród starych zabudowań mieszkalnych wsi Wolica, zaczęły powstawać nowe wille, a od końca lat 90. i początku dwutysięcznych, również szeregowa zabudowa wielorodzinna. Wzdłuż zachodniej strony ul. Nowoursynowskiej, powstały natomiast nowe osiedla bloków mieszkalnych. Mimo trwającego boomu budowlanego i intensywnej zabudowy wolnych działek, wciąż można natknąć się na stare zabudowania, świadczące o wiejskiej przeszłości tych terenów.

Na zdjęciu nr 3 widzimy m.in. budynek przy ul. Orszady z widocznym oznaczeniem „Wolica”.

fot. WilanowNews.pl