Szkolenie dla policjantów dotyczące procedury Niebieskie Karty

W Komisariacie Policji Warszawa Wilanów odbyło się szkolenie dla policjantów dotyczące procedury Niebieskie Karty. Zmiany w przepisach dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej były tematem zgłębianym na spotkaniu policjantów z osobami zajmującymi się bezpośrednio tą problematyką.

fot. KRP II/policja.pl

Szkolenie było poprowadzone przez Komendanta Komisariatu Policji Warszawa Wilanów podkom. Roberta Dzioba. Gośćmi i jednocześnie prelegentkami były przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego dla Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy Pani Katarzyna Krupowicz-Kucińska, wraz ze swoją zastępczynią Panią Sylwią Dąbrowską. Dodatkowo, cenną wiedzą ze zgromadzonymi podzieliła się Pani Ewa Podgórska – psycholog, Koordynator Krajowej Niebieskiej Linii.

Podczas szkolenia omówiono szczegółowo zagadnienia dotyczące procedury Niebieskie Karty oraz jej rolę w przeciwdziałaniu przemocy domowej. Funkcjonariusze zostali zapoznani z nowymi zadaniami i czynnościami, jakie Policja ma do wykonania w ramach przedmiotowej procedury.

Nie zapomniano również o psychologicznych aspektach związanych z przemocą domową. Pani Ewa Podgórska omówiła zjawisko przemocy oraz podjęte działania i narzędzia, które mogą być stosowane przez grupy diagnostyczno – pomocowe oraz Zespoły Interdyscyplinarne. Ważne jest bowiem, aby funkcjonariusze potrafili właściwie rozpoznać i zareagować na przypadki przemocy domowej, a także umieli skutecznie współpracować z innymi specjalistami w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonym.

Szkolenie w Komisariacie Policji Warszawa Wilanów było doskonałą okazją do zdobycia cennej wiedzy w zakresie znowelizowanych przepisów, przez funkcjonariuszy, którzy codziennie pracują na rzecz zwalczania przemocy domowej. Odpowiednia znajomość procedury Niebieskiej Karty oraz współpraca z innymi służbami i instytucjami są kluczowe w prawidłowym i skutecznym działaniu na rzecz ofiar przemocy domowej.

Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji, pomocy i porady, możesz szukać pod następującymi numerami bezpłatnych telefonów:

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801-120-002;

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12;

Kryzysowy Telefon Zaufania – wsparcie i porady psychologiczne 116-123;

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111;

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800-100-100 Linia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-15.00;

Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – ogólnopolski 800-120-226;

Całą dobę działa Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900

źródło: KRP II

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *