„Samorząd Mazowsza dla warszawskich rad seniorów”- relacja z konferencji

26 czerwca w Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul. Radosnej 11 odbyła się konferencja „Samorząd Mazowsza dla warszawskich rad seniorów”.

Blisko 600 tys. zł na realizację 26 projektów trafi do m.st. Warszawy. To efekt programu samorządu województwa „Mazowsze dla seniorów”. Umowę podpisali wicemarszałek Wiesław Raboszuk, burmistrzowie warszawskich dzielnic oraz członkowie rad senioralnych.

Warsztaty międzypokoleniowe, kino senioralne, cyberbezpieczeństwo, zajęcia informatyczne i ruchowe czy wyjazdy integracyjne – to pomysły warszawskich rad seniorów, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Jak podkreśla wicemarszałek Wiesław Raboszuk, to pokazuje, jak ważny dla tej grupy jest udział w życiu publicznym i społecznym. – Rady senioralne, uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora koncentrują ludzi zaangażowanych i pełnych energii. Chcą edukować swoje środowisko, poznawać region i integrować się. Potwierdzają to zgłoszone projekty.

W tym roku samorząd Mazowsza wesprze 100 projektów. Całkowita wartość dofinansowania to 2,4 mln zł. W m.st. Warszawie wsparcie w wysokości blisko 600 tys. zł pozwoli na realizację 26 zadań.

– Mazowsze dla seniorów to program mający na celu wsparcie aktywnych seniorów. W ramach programu przekazaliśmy warszawskim dzielnicom środki na realizację zadań inicjowanych przez dzielnicowe rady seniorów. Dzięki wsparciu zorganizowane zostaną m.in. wyjazdy szkoleniowe, międzypokoleniowe pikniki, warsztaty twórcze czy szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych – zaznaczył przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski.

W tegorocznej edycji programu „Mazowsze dla seniorów” można było otrzymać dotację w wysokości nawet 30 tys. zł na pokrycie maksymalnie 80 proc. kosztów zadania. O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy i miasta na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego oraz dzielnice Warszawy, w których funkcjonują rady seniorów. Każda gmina mogła złożyć po dwa wnioski. W przypadku Warszawy mogły to być po dwa wnioski na każdą dzielnicę, ale musiały dotyczyć dwóch różnych zadań będących inicjatywą rady seniorów.

Dzielnica Wilanów otrzyma 24 tys. zł w ramach zadania Aktywny senior z Wilanowa – Rada Seniorów Dzielnicy Wilanów.

źródło i fot.: mazovia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *