Radni dzielnicy przeciw pomysłom obniżenia poziomu wody Jez. Wilanowskiego i Powsinkowskiego - Portal Wilanów News- wiadomości z dzielnicy Wilanów

Radni dzielnicy przeciw pomysłom obniżenia poziomu wody Jez. Wilanowskiego i Powsinkowskiego

23 kwietnia 2021 r. Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy podjęła uchwałę, w której stanowczo sprzeciwia się żądaniom obniżenia poziomu lustra wody Jeziora Wilanowskiego i Jeziora Powsinkowskiego na wniosek wykonawcy Południowej Obwodnicy Warszawy.

W uchwale czytamy m.in.:

  • Komisja Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wyraża stanowczy sprzeciw wobec realizacji jakichkolwiek żądań, wniosków, planów obniżenia poziomu lustra wody w Jeziorze Wilanowskim i Jeziorze Powsinkowskim poniżej poziomu wynikającego z prawomocnych decyzji administracyjnych ustalających dopuszczalny, minimalny poziom lustra wody. Przedmiotowe żądanie jest sprzeczne ze stanowiskiem Muzeum Pałacu Króla Jana Ill w Wilanowie oraz Szkoty Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, które to podmioty administrują wskazanymi jeziorami.
  • Komisja z niepokojem obserwuje skutki negatywnego oddziaływania hałasu i przeobrażenia obszaru Dzielnicy Wilan6w, w tym obszaru o szczególnych walorach przyrodniczych i kulturowych Wilanowskiego Parku Kulturowego, wskutek oddania do użytkowania w dniu 22 grudnia 2020 r. części drogi ekspresowej S2, kończącej w chwili obecnej sw6j bieg na węźle Wilanów.
  • Komisja żąda zapewnienia przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad poszanowania dla dziedzictwa kulturowego zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Pałacu Króla Jana Ill w Wilanowie i prowadzenia inwestycji w otoczeniu drogi ekspresowej S2 w sposób niezagrażający zabytkom i środowisku naturalnemu.
  • Obniżenie poziomu wody w Jeziorze Wilanowskim, może skutkować bezpośrednim zagrożeniem dla cennego drzewostanu tych okolic, czemu Komisja stanowczo się sprzeciwia.
  • Obniżenie poziomu wody może wywołać daleko idące konsekwencje w postaci zagłady dla niektórych gatunków fauny i flory bytujących na terenie wskazanych zbiornik6w wodnych oraz zniszczeniu terenów lęgowych.
  • Komisja wskazuje r6wnież, że związku z tak nieodpowiedzialnym żądaniem ucierpieć mogą cenne przyrodniczo łąki wilanowskie, dla których planuje się szczególną formę ochrony.
  • Komisja postuluje o przywiązywanie większej wagi przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych – Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, do realizacji inwestycji drogowych na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy w sposób nieingerujący negatywnie w przyrodę i za nieodpowiedzialne ocenia wydawanie zgody na rozwiązania projektowo-budowlane, wymagające dla swej realizacji osuszania obszar6w starorzecza wiślanego, w tym jeziora od końca XVII wieku stanowiącego część wilanowskiego założeni pałacowo-parkowego, podlegającego ochronie.

Czytaj też: Wykonawca POW chce obniżenia poziomu wody…

Jez. Wilanowskie- fot. Wilanów News

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wykorzystujemy pliki cookie

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych i plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.