Poznaliśmy wyniki oceny projektów zgłoszonych do budżetu obywatelskiego

Wszystkie projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego podlegały ocenie zgodnie z kryteriami określonymi w Uchwale Rady m.st. Warszawy. Te pomysły, które spełniły kryteria formalne, trafiły do oceny merytorycznej polegającej na sprawdzeniu możliwości ich realizacji.

Oceniana była m.in. zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, wskazana lokalizacja projektu, a także czas i szacunkowy koszt realizacji projektu. 

Jeżeli w trakcie weryfikacji okazało się, że projekt wymaga zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie, pracownicy urzędu kontaktowali się z ich autorami – przedstawiali proponowany zakres zmian i wyjaśniali, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian projektodawcy mogli się odnieść w ciągu sześciu dni od momentu otrzymania informacji z urzędu. Jeżeli nie udało się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł został oceniony negatywnie. 

Odwołania od negatywnej oceny projektu 

W przypadku zastrzeżeń co do wyniku oceny projektu, autor może poprosić o jej powtórne przeprowadzenie. W tym celu, w terminie od 4 do 11 maja należy złożyć odwołanie. Można to zrobić elektronicznie – poprzez stronę  https://bo.um.warszawa.pl albo papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej, za pośrednictwem kancelarii ogólnej przy ul. Kredytowej 3 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim). 

Odwołania będą rozpatrywane do 31 maja. Tego dnia poznamy ostateczne wyniki oceny, a zarazem listę projektów dopuszczonych do głosowania. 

Głosowanie już w czerwcu 

W 8. edycji budżetu obywatelskiego do dyspozycji mieszkańców są ponad 93 mln zł. Głosowanie na projekty odbędzie się od 15 do 30 czerwca. Wyniki głosowania mieszkańców i lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 15 lipca. Będą one realizowane w 2022 roku. 

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.

Jakie projekty z Wilanowa?

W Wilanowie, pozytywnie ocenione projekty to m.in.:

więcej informacji: https://bo.um.warszawa.pl/

źródło: Budżet Obywatelski Warszawa

Udostępnij

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *