Pociągi do EC Siekierki

Czasy Kolejki Wilanowskiej dawno minęły. Przez Wilanów przejeżdżają dziś jedynie pociągi zaopatrujące Eletrociepłownię Siekierki.

Pociągi na terenie Wilanowa przemieszczają się przez Kępę Zawadowską i Zawady- tutaj tuż przy Wale Zawadowskim.

Tory stanowią fragment bocznicy kolejowej którą dostarczany jest do
elektrociepłowni węgiel, mazut oraz biomasa a wywożony popiół dla cementowni. Dawniej odpady paleniskowe były wywożone na składowisko na Kępę Zawadowską. Obecnie jest rekultywowane.

Węgiel do elektrociepłowni dowożony jest koleją ze Śląska. Bocznica swój początek ma na stacji Warszawa Okęcie.Właścicielem łącznicy stacyjnej od rozjazdu kolejowego Warszawa Okęcie R96 jest firma PGNiG Termika. Zarząd nad torem w imieniu właściciela sprawuje firma DB Schenker Rail Coaltran. Należąca do EC bocznica ma 28 km długości.

Linia ta jest przedłużeniem toru nr 937 zbudowanego w 1935 r. jako bocznica szlakowa do obsługi papierni w Jeziornie. Po wybudowaniu EC Siekierki tor został wydłużony do elektrociepłowni.

Przy temperaturze -10 °C elektrociepłownia zużywa 10 tys. ton węgla na dobę, co odpowiada czterem składom. Wagony wjeżdżają do wywrotnicy, gdzie węgiel jest przesypywany na taśmociągi, a z nich na ładowarki. Surowiec trafia na hałdy, zwane placami węglowymi (w listopadzie 2009 roku leżało na nich ok. pół miliona ton węgla). Z hałd węgiel jest przenoszony taśmociągami do budynku elektrociepłowni i wsypywany do zbiorników zwanych bunkrami. 

fot. Wilanów News

fot. Wilanów News