MPWiK utrzymuje dotychczasową taryfę za wodę i ścieki na lata 2021-2024

Taryfa została zatwierdzona w trybie tzw. milczącej zgody wobec braku rozpatrzenia przez Wody Polskie wniosków taryfowych złożonych przez MPWiK w ustawowym terminie- informuje warszawska spółka.

Jednocześnie wobec bezprzedmiotowości dalszego postępowania, pełnomocnicy Spółki wnieśli o stwierdzenie nieważności dwóch decyzji dotyczących wniosków taryfowych wydanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Zgodnie z wnioskiem MPWiK ceny pozostają na tym samym poziomie. Dzięki utrzymanej taryfie, w sytuacji wysokiej inflacji, mieszkańcy odczują realny spadek ceny usług MPWiK.

Wejście w życie nowej taryfy MPWiK oznacza także bezpieczeństwo dostaw wody oraz odbioru ścieków dzięki zapewnieniu kontynuacji ambitnego programu inwestycyjnego Spółki.

W rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego MPWiK zainwestowało w ostatnich latach ponad 6,5 mld złotych.

źródło: MPWiK, fot. Kaboompics .com z Pexels

Udostępnij

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *