Kiedy otwarcie tunelu w ramach POW S2?

Roboty budowlane na ursynowskim odcinku drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów zostały już zakończone. Tunel zostanie oddany do użytku na jesieni br.

W ramach 4,6-kilometrowego odcinka powstał ponad 2,3-kilometrowy tunel wraz z wyposażeniem. Aktualnie trwa etap testowania, kalibracji i odbioru systemów bezpieczeństwa i zarządzania ruchem w tunelu i obszarze komunikacyjnym, na jaki oddziałuje (objeździe tunelu wyznaczonym drogami zarządzanymi przez GDDKiA, czyli A2 i DK50). Zachodzi tu konieczność przetestowania 13 systemów i 11 podsystemów sterowania i zarządzania tunelem- informuje GDDKiA.

Aby to wykonać, należy sprawdzić około 14 tysięcy połączeń, czyli około 7 tysięcy sygnałów pomiędzy urządzeniami wyposażenia a systemem sterowania i zarządzania tunelem. Sprawdzane będzie ponad 130 kamer w samym tylko tunelu i 1 200 opraw oświetleniowych. Weryfikowane 62 szafy aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, w których zainstalowanych jest od kilkunastu do kilkudziesięciu urządzeń i modułów dedykowanych dla systemów wyposażenia tunelu. Testowane urządzenia służące do zasilania wyposażenia obiektu, które są umieszczone w 112 szafach.

Kontrola obejmie także 152 klap systemu wentylacji (nawiewnych, oddymiających i regulujących dopływem powietrza do wentylatorów głównych systemu wentylacji). Proces ten polega na wielokrotnym zamykaniu i otwieraniu poszczególnych klap pojedynczo i w grupach. Sprawdzeniu podlega również 88 znaków zmiennej treści i 28 sygnalizatorów w obrębie tunelu służących do zarządzania ruchem. Testujemy także system komunikacji SOS znajdujący się w 38 niszach ratunkowych, które wyposażone są również w koce i gaśnice. Do tego należy jeszcze kontrola systemu monitoringu tych pomieszczeń i ich wyposażenia.

Istniejący systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych, z uwagi na tunel, zostanie wzbogacony o 75 znaków zmiennej treści umieszczonych w różnych lokalizacjach na terenie województwa mazowieckiego.

W trakcie testów naturalnym jest, że występują przypadki awarii i uszkodzeń oraz wykrywane są wady, które nie są akceptowane przez GDDKiA. W związku z tym wykonawca musi dokonać wymaganych napraw, dodatkowych sprawdzeń i wymiany uszkodzonych urządzeń, co generuje przesunięcia w zakładanych wcześniej harmonogramach. Są również takie przypadki, które powodują nawet kilkutygodniowe przesunięcia harmonogramu odbiorów systemów wyposażenia. Przykładem jest uszkodzenie mechanizmów i urządzeń służących do sterowania klapami systemu wentylacji. Proces usuwania jej skutków trwał około miesiąca i wymagał specjalistycznych działań pomiarowych, diagnostycznych i naprawczych. Mając na uwadze prognozowane natężenie ruchu w tunelu oraz jego lokalizację w silnie zurbanizowanym terenie miejskim, przed udostępnieniem tunelu dla użytkowników – a wcześniej przed formalnymi odbiorami zaangażowanych w ten proces organów – GDDKiA nie dopuszcza innej możliwości niż dokładne, skrupulatne sprawdzenie jakości i poprawności działania systemów zapewniających bezpieczeństwo w tunelu.

Na postęp prac związanych z finalizowaniem inwestycji oprócz awarii wykrywanych w trakcie testów, mają niestety również wpływ zmiany związane z restrukturyzacją firmy Astaldi S.p.A. i konieczność bezpośredniego regulowania za wykonawcę przez GDDKiA rozliczeń z firmami zaangażowanymi w budowę tunelu. Restrukturyzacja trwająca nieprzerwanie już od 2018 r. dodatkowo spowalniają mobilizację wykonawcy na placu budowy, która jeszcze przed zmianami organizacyjnymi była w ocenie GDDKiA niedostosowana do zadań, które wykonawca musiał spełnić zgodnie z umową.

W sierpniu br. uzyskano pozwolenie na użytkowanie dla budynku CZT. Działa tam już Punkt Informacji Drogowej, a docelowo znajdzie się również Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem. Trwają szkolenia obsługi tunelu, która będzie czuwać nad bezpieczeństwem jego użytkowników, wykorzystując najnowocześniejsze systemy.

Przed nami jeszcze kontrola Państwowej Straży Pożarnej. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie (WINB) o wydanie pozwolenia na użytkowanie. To również złożona procedura administracyjna. Pracownicy WINB muszą sprawdzić obszerną dokumentację powykonawczą, następnie przeprowadzić kontrolę w terenie i wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Dopiero ten dokument daje możliwość oddania do ruchu trasy S2 wraz z tunelem pod Ursynowem. Stanie się to prawdopodobnie jesienią tego roku.

źródło: GDDKiA, fot. Krzysztof Nalewajko

Udostępnij

Skomentuj

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *